Przeskocz do treści

Ile notariusz policzy za sprzedaż nieruchomości?.

Kupno nieruchomości samo w sobie jest już bardzo znaczącym wydatkiem, do tego dochodzą jednak inne opłaty, w tym opłaty notarialne. Sprawdź, czy wiesz, na jakie koszta musisz być przygotowany.

Od czego zależą opłaty notarialne?

Według aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie maksymalnych stawek, jeżeli chodzi o taksę notarialną, przyjęte zostało, że maksymalna opłata zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, a więc mówiąc prościej - od ceny sprzedaży nieruchomości, która zazwyczaj podawana jest przez strony umowy. W wyjątkowych przypadkach kwota ta może jednak zostać niezaakceptowana (np. rażące zaniżenie wartości). Warto jednak wiedzieć, że z punktu widzenia przepisów nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby stosować niższe niż maksymalnie określone w rozporządzeniu stawki.

Podstawę prawną w przypadku opłat notarialnych stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237).

Notariusz - aktualnie obowiązujące stawki

W przypadku sprzedaży nieruchomości, której wartość mieści się w zakresie 60 000 zł - 1 000 000 zł sytuacja prezentuje się następująco - maksymalna stawka taksy notarialnej to 1010 zł plus 0,4% od wartości sprzedaży pomniejszonej o 60 000 zł.

Warto wiedzieć, że taksa notarialna w przypadku zakupu budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub samodzielnego lokalu mieszkalnego, a także działki budowlanej objętej aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego za sporządzenie aktu notarialnego obowiązuje stawka w wysokości połowy kwoty taksy notarialnej, jaka wynikałaby z wartości nieruchomości.

Dodatkowe koszty, z którymi należy się liczyć

Taksa notarialna to jednak niejedyna opłata, jaką trzeba ponieść w przypadku sprzedaży nieruchomości - notariusz pobierze od nas opłatę nie tylko za wykonane przez niego czynności notarialne, ale również podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową, które przeleje samodzielnie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Podstawową informacją jest więc to, że stawka podatku w przypadku czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości, co w praktyce oznacza, że podatek ten znacznie przekracza wynagrodzenie pobierane przez samego notariusza.

 

 

Potrzebujesz pomocy przy zakupie nieruchomości?

Odwiedź: notariuszrataje.pl