Przeskocz do treści

Jakie są prawa i obowiązki wykonawcy testamentu?.

Spadkodawca ma prawo wskazać wykonawcę swojego testamentu, który po jego śmierci będzie zarządzał pozostawionym majątkiem, ureguluje długi i wykona polecenia testamentu. Jakie są jego prawa i obowiązki?

Wykonawca testamentu - kto to taki?

Do tej pory prawo pozwalało na ustanowienie tylko jednego wykonawcy testamentu. Obecnie jednak spadkodawca ustanowić może nawet kilku wykonawców swojej ostatniej woli. Muszą być to jednak osoby, które ukończyły 18 rok życia, a więc mają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie chce zostać wykonawcą testamentu może złożyć przed sądem odpowiednie oświadczenie - ustnie lub pisemnie.

Uprawnienia wykonawcy testamentu

Osoba uprawniona przez spadkodawcę do wypełnienia jego ostatniej woli może domagać się wykonania poleceń zawartych w testamencie. Wykonawca może pozywać i być pozywany w sprawach o długi spadkowe czy w kwestiach, które wynikają z zarządzania spadkiem czy jego daną częścią oraz w sprawach o prawa należące do danego spadku.

Obowiązki wykonawcy testamentu

Jeśli nie ma innych wskazań, wykonawca testamentu musi zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić wszelkie długi spadkowe i wydać spadkobiercom majątek zgodnie z ostatnia wolą spadkodawcy i ustawą, zaraz po dokonaniu działu spadku. Bliższe informacje na ten temat są określone w samym testamencie. Na wykonawcę testamentu nałożony jest też obowiązek wydania przedmiotu zapisu osobie do niego uprawnionej.

Rozliczenie wykonawcy testamentu ze spadkobiercami

Spadkodawcy mogą domagać się od wykonawcy testamentu przedstawienia im stosownego sprawozdania z prowadzenia zarządu majątkiem spadkowym. Jeśli wykonawca zatrzymał zbyt długo kwotę ze spadku, spadkobiercy mogą wnosić o zapłatę odsetek ustawowych od określonych sum. W tym przypadku jest to 13% w stosunku rocznym. Po spełnieniu swych zadań wykonawca testamentu może oczekiwać zapłaty wynagrodzenia, chyba że testament sam przewiduje już dla niego określoną korzyść majątkową. Niekiedy wykonawca jest już uwzględniany w zapisach testamentu. Spadkodawcy powinni wykonawcy zwrócić wydatki, które ten poniósł z tytułu odpowiedniego zarządzania majątkiem spadkowym. Ponadto odpowiedzialność wszystkich wykonawców testamentu jest zawsze taka sama.

 

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu testamentu? Sprawdź na: www.notariuszrataje.pl