Przeskocz do treści

Do zwolnienia z PIT sprzedaży nieruchomości z reguły wystarczy notariusz

Dnia 7 marca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który głosi, że sprzedaż nieruchomości bez podatku PIT uzależniona jest od daty wpisu do księgi wieczystej. Rozporządzenie to zaniepokoiło osoby, które planowały sprzedać nieruchomość bez podatku.

Kiedy można sprzedać nieruchomość bez PIT?

Nieruchomość bez podatku można sprzedać w ciągu 5 lat od daty wpisu do księgi wieczystej, a nie od daty podpisania aktu notarialnego. Szczególny problem mają osoby, które nabyły nieruchomość pod koniec roku, ale dokonały wpisu do księgi wieczystej dopiero w następnym roku kalendarzowym. Jeśli niedokładnie ustalimy, kiedy minie 5 lat od daty nabycia nieruchomości, to nie będziemy mogli sprzedać jej bez podatku. Oczywiście zawsze możemy sprzedać ją przed upływem wyżej wymienionego terminu, jednak naliczony podatek nie będzie mały.

Nieruchomość możemy sprzedać bez podatku wcześniej niż po upływie 5 lat, jeśli pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na kolejną nieruchomość (wyłącznie na własny cel). Jest to więc sytuacja, gdy sprzedajemy mieszkanie aby zakupić większe. Na zakup nieruchomości mamy 2 lata.

W większości przypadków okres 5 lat liczony jest od daty podpisania aktu notarialnego. Nie ma więc większego znaczenia, kiedy nastąpił wpis do Księgi Wieczystej. W niestandardowych przypadkach okres ten liczony jest jednak od daty wpisania do Księgi Wieczystej jak np. data wpisu zniesienia współwłasności.

Kiedy okres 5 lat naliczany jest od daty wpisu do KW?

Wiele osób zainteresowanych jest tym, kiedy mamy do czynienia z "niestandardowym" przeniesieniem własności. Przykładem jest odrębność własnościowa lokalu znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym. Dopiero wpis do Księgi Wieczystej potwierdza nabycie nieruchomości. W takiej sytuacji okres 5 lat będzie więc naliczany od tej daty, a nie daty podpisania aktu notarialnego.
Ustanowienie odrębności własności występuje wtedy, gdy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego.

W przypadku gruntów okres 5 lat liczony jest od daty uzyskania prawa wieczystego użytkowania. Tak samo jest w przypadku nabycia mieszkania własnościowego, do którego przysługiwało wcześniej spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego.