Przeskocz do treści

Jak zostać pełnomocnikiem osoby niesprawnej?

Osoby niesprawne każdego dnia zmagają się z wieloma problemami, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Kłopotliwe jest m.in. załatwianie różnego rodzaju spraw urzędowych. Jak można im w tym pomóc?

Rodzaje spraw urzędowych

Warto w tym momencie rozważyć dwa różne przypadki. W pierwszym mowa o sytuacjach, które nie wymagają formy aktu notarialnego. Tak jest m.in. podczas odbioru korespondencji.

Pewne czynności tak naprawdę nie mają racji bytu, jeśli nie dojdzie do ich uprawomocnienia - tak jest w momencie sprzedaży czy kupna nieruchomości przez osobę niesprawną. Samo pełnomocnictwo przygotowuje notariusz, ale takiego wymogu prawnego, co ciekawe, nie ma. Zasada ta jednak nie odnosi się do czynności, których załatwienie wymaga już formy aktu notarialnego. Tutaj pełnomocnictwo przygotowuje notariusz - i musi mieć ono zawsze formę aktu notarialnego.

Chociaż oczywiście zawsze można spisać stosowny akt także w przypadku tych czynności, które tego nie wymagają, ta decyzja należy już do samego zainteresowanego.

Przyznanie pełnomocnika - jak to wygląda w praktyce?

Bez względu na rodzaj dokumentacji nie trzeba obawiać się tego, że zdobycie pełnomocnictwa będzie utrudnione z powodu problemów w samodzielnym dotarciu do kancelarii. Prawo dopuszcza obecnie możliwość świadczenia usługi przez notariusza także poza kancelarią notarialną. Może on więc odwiedzić osobę niesprawną w jej domu, szpitalu, domu opieki czy innym miejscu, w którym aktualnie ona przebywa.

Notariusz tak naprawdę ma obowiązek się z nią spotkać, bo nie wolno mu poświadczać tych dokumentów, co do których nie ma pewności, że dana osoba ma zdolność do czynności prawnych i jest świadoma pewnych poczynań.