Przeskocz do treści

Jak sporządzić ważny testament?.

Zgromadzone dobra materialne nie przepadają w niebyt po naszej śmierci. Możemy je przekazać bliskim, a jaką ich część otrzyma konkretna osoba, będzie zależało od tego, co zawarliśmy w testamencie. Jak sporządzić ten dokument prawidłowo?

Kto ma prawo spisać testament?

Jedynym wyjątkiem, który wyklucza ważność testamentu jest sytuacja, kiedy ktoś, kto go tworzy lub anuluje jest pozbawiony możliwości do wykonywania czynności prawnych. Prawo nie przewiduje też sytuacji, gdy do stworzenia naszego testamentu delegujemy inną osobę – choćby to miał być nasz małżonek lub najbliższy przyjaciel. W przepisach prawnych nie znajdujemy także przyzwolenia na to, aby ważny testament był sporządzony przez dwie lub więcej osób - jeden testament jest przypisany do jednej osoby. Należy pamiętać, że zawarte w testamencie rozporządzenia zaczynają działać po tym, jak osoba, która sporządziła testament, została uznana za zmarłą.

Testament na każdy przypadek

Testament może mieć dwojaki charakter:

  • zwykły, czyli stworzony w dowolnym momencie przez kogoś, kto nie jest pozbawiony możliwości do wykonywania czynności prawnych,
  • szczególny, czyli powstały w momencie, gdy okoliczności nie pozwalają na stworzenie testamentu zwykłego.

Do zwykłego testamentu zalicza się taki, który jest spisany osobiście przez spadkodawcę (czyli własnoręczny). Obowiązkowo trzeba taki dokument podpisać i najlepiej, choć nie jest to warunek krytyczny, dodać aktualną datę. Dokument zachowuje ważność w świetle prawa, o ile nie został on napisany w części lub w całości na komputerze. Ostatnia wola jest ważna również wówczas, gdy jest ona spisana przez notariusza. Testament można też przekazać ustnie, o ile spadkodawca zbierze na ten moment wokół siebie dwóch świadków a także urzędnika, którym przykładowo może być burmistrz, sekretarz powiatu czy starosta.

Do szczególnego testamentu zalicza się także testament w formie ustnej, ale nie ma konieczności, aby był przy tym obecny urzędnik – wystarczy trzech świadków, którzy usłyszaną wolę zmarłego spiszą i potwierdzą swoimi podpisami. Testament można też ogłosić podczas podróży statkiem i samolotem – wtedy poświadczającymi prawdziwości ostatniej woli są kapitan statku i zgromadzeni świadkowe.

Potrzebujesz pomocy na etapie przygotowania testamentu? Skorzystaj z: https://www.kpmm.pl/