Przeskocz do treści

Warunki spisania testamentu przed notariuszem..

Spadkodawca może spisać swój testament i potwierdzić go u notariusza. W ten sposób przygotowany testament staje się dokumentem urzędowym. W jaki sposób taki testament spisać?

Osoba notariusza jest niezbędna, aby spisać testament notarialny

To, jakie wymogi formalne ma spełnić dokument zwany testamentem określa Prawo o notariacie. Na mocy tej ustawy działa notariusz, spisuje testament, a następnie po śmierci spadkodawcy informuje o istniejących zapisach spadkobiercę. Sama treść testamentu w całości zależy od osoby, która dany testament spisuje. Ma on być wyrażeniem ostatniej jego woli i prawo nie reguluje to, czego testament ma dotyczyć.

Z takiej formy testamentu spisywanego u notariusza może skorzystać każdy. Jeśli niektóre pojęcia, przepisy lub też sformułowania ujęte w testamencie wydają się nam dziwne lub niezrozumiałe - koniecznie powinniśmy poprosić o ich wyjaśnienie lub też sprecyzowanie. Co ważne - oryginał testamentu znajduje się na stałe w samej kancelarii notarialnej, dopiero osoby zainteresowane mogą zgłosić się po wypis, który będzie posiadał moc oryginalnego dokumentu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Testament sporządzany przez notariusza może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, jeśli tylko spadkodawca wykaże takie życzenie. Jednak, nie wszystkie powstałe testamenty są testamentami notarialnymi - ostatnia wola może zostać przedstawiona także poprzez zwykły, własnoręczny testament opatrzony datą i podpisem spadkodawcy. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że to testament notarialny jest zdecydowanie najbezpieczniejszą formą, trudną do obalenia. To notariusz czuwa tutaj, aby wszystko odbyło się dokładnie tak, jak należy w zgodzie z literą prawa.

Testament można spisać w dowolnym momencie, ale też w dowolnym momencie można go odwołać. Każdorazowo testament dotyczy rozporządzeń co do majątku jednej osoby, nie można więc sporządzić wspólnego testamentu małżonków. Notariusz każdorazowo ocenia, czy osoba, która zgłasza się do niego z chęcią złożenia takiego testamentu jest w pełni świadoma tego co robi i czy jest w pełni władz umysłowych. Sporządzenie testamentu nie jest drogą usługą, z tego też względu coraz więcej osób decyduje się na takie właśnie rozwiązane.