Przeskocz do treści

Jak przebiega otwarcie testamentu u notariusza?

Pozostawienie testamentu przez osobę zmarłą jest dopiero początkiem w drodze dziedziczenia - jak wygląda otwarcie testamentu i co trzeba wiedzieć o tej procedurze? Sprawdź!

Otwarcie testamentu - co to właściwie oznacza?

Cała procedura otwarcia i ogłoszenia testamentu służy przede wszystkim urzędowemu potwierdzeniu faktu samego istnienia testamentu, a także zabezpieczenia go przed jakimikolwiek niepożądanymi zmianami czy uszkodzeniem. Otwarcie testamentu u notariusza zapewnia przede wszystkim wypełnienie woli spadkodawcy, przy jednoczesnym poinformowaniu zainteresowanych o postanowieniach zmarłego.

W tym miejscu należy również wspomnieć o tym, że notariusz może dokonać otwarcia testamentu wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu śmierci spadkodawcy (potwierdzeniem takim jest urzędowy akt zgonu). Dokument ten powinna dostarczyć do notariusza osoba ubiegająca się o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Warto wiedzieć, że notariusz nie ma obowiązku informowania wszystkich osób zainteresowanych o terminie przeprowadzenia procedury otwarcia testamentu.

Jak wygląda procedura otwarcia testamentu?

W przypadku gdy notariusz jest w posiadaniu aktu zgonu, dokonuje on otwarcia i ogłoszenia testamentu, co związane jest z odczytaniem jego treści w obecności osoby, która wnioskowała o jego otwarcie wraz z ewentualnymi innymi osobami zainteresowanymi (osoba wnioskująca o otwarcie musi przedstawić notariuszowi dokument tożsamości). W trakcie otwierania testamentu notariusz sporządza specjalny protokół, w którym umieszcza się informacje m.in. o dacie otwarcia i stanie testamentu oraz osobie, która złożyła testament i dacie jego powstania.

Notariusz ma również obowiązek wpisania na testamencie daty jego otwarcia oraz zabezpieczenia go przed uszkodzeniem czy usunięciem. Po odczytaniu i ogłoszeniu treści testamentu notariusz informuje sąd spadku w trybie niezwłocznym oraz przesyła protokół wykonanej czynności. Istotną informacją jest to, że nawet po zakończeniu całego postępowania spadkowego otwarty testament nie jest wydawany osobom zainteresowanym.