Przeskocz do treści

Sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie..

Czasem dochodzi do sytuacji, w której właściciele decydują się sprzedać udziały w przedsiębiorstwie. Na czym polega sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie i jaką rolę ma w całym procesie notariusz? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Jak powinno prawnie wyglądać zbycie udziałów w przedsiębiorstwie?

Warto przede wszystkim pamiętać o tym, że zbycie udziałów w przedsiębiorstwie powinno być dokonane w formie pisemnej umowy z podpisami nabywców i sprzedających, które poświadczył notariusz. Bardzo poleca się, aby notariusz sam przygotował stosowną umowę, bowiem w ten sposób łatwiej uniknąć niepotrzebnych błędów i nieporozumień. Notariusz może przygotować taką umowę po przedstawieniu przez zainteresowane strony wszystkich postanowień takiej umowy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zadaniem notariusza w tym przypadku jest przede wszystkim poświadczenie własnoręcznego podpisu. Jeśli w przypadku którejś ze stron umowę podpisuje pełnomocnik, warto dodać do niej klauzulę, w czyim imieniu ów pełnomocnik działa.

Co warto zawrzeć w umowie i o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, by zawrzeć w umowie wszystkie składniki, które przedsiębiorstwo używa do prowadzenie swojej działalności. Poza tym warto mieć wcześniej na uwadze, że dochód osiągnięty ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie podlega opodatkowaniu w wysokości 19%. Przychód ze sprzedaży stanowi jednocześnie przychód z działalności spółki.

Poza tym warto również dodać iż czasem sprzedaż udziałów może wymagać na przykład podjęcia specjalnej uchwały przez zgromadzenie wspólników, którzy mają za zadanie zezwolić na nabycie. Jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, wówczas taka umowa powinna być zawsze sporządzana w całości przez notariusza.

 

Sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie może wprowadzać dodatkowe niejasności i problemy, w zależności od tego ile osób jest współwłaścicielami przedsiębiorstwa oraz na przykład, jakie dobra ruchome oraz nieruchome ono posiada. W razie jakichkolwiek niejasności, zawsze warto udać się po specjalistyczną poradę do notariusza i pamiętać, że zawsze umowa sporządzona przez profesjonalistę będzie bezpieczniejszą opcją, dlatego też warto z niej skorzystać.