Przeskocz do treści

Sprzedaż przedsiębiorstwa – pomoc ze strony notariusza..

Różne bywają losy firm i przedsiębiorstw. Czasem zdarza się, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, pragną z jakiegoś powodu zrezygnować z prowadzenia firmy. Można wówczas sprzedać przedsiębiorstwo. Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Sposoby zbycia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo według prawa polskiego jest przedmiotem obrotu gospodarczego, a to oznacza, że może zostać dowolnie zbyte. Najprostszym sposobem jest oczywiście sprzedaż. Ale to nie jedyna możliwość. Można również pokusić się o wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki. Jeśli chodzi o mniejsze przedsiębiorstwa, tu w grę wchodzą także darowizny, szczególnie w obrębie rodziny.

Przedsiębiorstwo, które można zbyć

Aby odpowiedzieć sobie jakie przedsiębiorstwo można zbyć, trzeba przede wszystkim sięgnąć do ogólnej definicji przedsiębiorstwa. Jest ona niezwykle szeroka, stąd czasem pewne problemy związane z tym pojęciem. Najczęściej o przedsiębiorstwie mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, które są przeznaczone do prowadzenia jakiejś działalności gospodarczej.

Czego właściciel wyzbywa się wraz z przedsiębiorstwem?

W skład przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją, wchodzą więc zarówno obiekty ruchome, jak i nieruchomości, a to oznacza, że kiedy następuje zbycie przedsiębiorstwa, podlegają mu zarówno maszyny, grunty, budynki, znaki towarowe, czy na przykład receptury.

Ważny akt notarialny

Aby nastąpiła skuteczna sprzedaż zgodnie z prawem potrzebna jest właściwie sporządzona umowa pomiędzy właścicielem firmy, a nowym nabywcą. Podpisy muszą oczywiście zostać poświadczone notarialnie.

Ważną sprawą jest także fakt, że umowa sprzedaży przedsiębiorstwa powinna być zawsze przygotowywana przez notariusza, jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzą jakieś nieruchomości.

A co z długami?

Bardzo istotna w przypadku zbycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa jest także kwestia długów. Nie możemy zapomnieć o tym że o stanie zadłużenia przedsiębiorstwa nabywca musi dowiedzieć się odpowiednio wcześniej, ponieważ zawierając umowę zbytu przedsiębiorstwa, również na jego barkach leży odpowiedzialność za jego zadłużenie. Bardzo ważna jest więc właściwa wycena wartości przedsiębiorstwa, jeszcze przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży.