Przeskocz do treści

Notariusz – uniwersalna i skuteczna pomoc dla każdego

Biura notarialne cieszą się coraz większą popularnością, gdyż coraz częściej decydujemy się na skorzystanie z oferowanych przez nie usług. Znajdują się one niemalże w każdym mieście, gdyż zawód notariusza staje się wręcz niezbędny w społeczeństwie.

Kiedy warto skorzystać z usług notariusza?

Zawód notariusza może stanowić zarówno usługę państwową, jak również działalność prywatną. Obecnie pieczęć notarialna znajduje się na wielu aktach związanych ze spadkiem, darowizną czy też operacją na nieruchomości. Notariusza można traktować jako prywatnego przedsiębiorcę, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizowane przez siebie czynności. Dzięki temu, że na rynku powstaje coraz więcej biur notarialnych, zwiększa się konkurencyjność, co z kolei umożliwia bezproblemowe skorzystanie z oferty notariusza w każdej potrzebie. Notariusz jest uniwersalnym i skutecznym wsparciem w najróżniejszych kwestiach prawnych.

Do obowiązków notariusza należą sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, protestów, weksli, czeków, stron projektów aktów, wpisów, odpisów, wyciągów dokumentów oraz innych czynności prawnych, które są przewidziane w ustawie o notariacie. Ponadto doręcza on oświadczenia, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Pomocny notariusz

Do kancelarii notarialnej udajemy się w celu uzyskania poświadczenia kopii aktu, spisania testamentu czy też podczas sprzedawania nieruchomości. Bez jego podpisu i pieczęci wiele dokumentów nie nabierze mocy prawnej, a więc nie zostaną uznane przez urząd czy sąd. Sporządzenie aktu notarialnego jest niezbędne w przypadku podarowania nieruchomości, sprzedania czy kupienia działki, spisania intercyzy, wyłączenia małżeńskiej wspólności majątkowej, poświadczenia własnoręczności podpisu czy jego zgodności, zrzeczenia się praw do nieruchomości czy też poświadczenia pełnomocnictwa.

Za każdy odpis czy też czynność notarialną mamy obowiązek uiszczenia opłaty, a kwota ta uzależniona jest od umowy między klientem a notariuszem. Każdy notariusz nie może jednak przekroczyć maksymalnych stawek, dlatego też przed udaniem się do kancelarii można oszacować, ile mniej więcej przyjdzie nam zapłacić. Maksymalna opłata notarialna zależna jest od wartości czynności.