Przeskocz do treści

Notariusz a poświadczenia podpisów na umowie sprzedaży udziałów spółki

Udziały w spółce stanowią specyficzne prawo majątkowe, które może zostać zbyte w drodze odpowiednio przeprowadzonej transakcji - sprzedaż udziałów wymaga spełnienia określonych kryteriów prawnych.

Jak sprzedać swoje udziały w spółce?

W celu zrealizowania skutecznej i sprawnej transakcji, niezbędne staje się wykreowanie umowy sprzedaży, która powinna zawierać kilka istotnych informacji. Z pewnością należy w niej określić strony, biorące udział w procedurze - wymagane są więc dane osoby sprzedającej oraz nabywającej udziały w spółce. Równie ważny jest przedmiot umowy – w tym wypadku są to udziały, czyli zbiór praw i obowiązków, wynikających z członkostwa w spółce, przekazywanych nabywcy w drodze ich sprzedaży. Wobec transakcji handlowej, jaką niewątpliwie jest sprzedaż udziałów konieczne jest także określenie kwoty, którą nabywca zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy.

Umowa sprzedaży udziałów nazywana jest konsensualną, gdyż dochodzi do skutku w wyniku tożsamych oświadczeń obu jej stron. Podpisy na umowie powinny być notarialnie poświadczone, dlatego niezbędne okazuje się skorzystanie z usług kancelarii notariusza.

Rola notariusza w sprzedaży udziałów spółki

Notariusz, jako przedstawiciel prawnych aspektów realizacji rozmaitych procedur, odnajduje istotną rolę również w sprzedaży udziałów – mimo, że jego funkcja ogranicza się w tym wypadku wyłącznie do poświadczenia rzeczywistego dokonania transakcji, staje się nieodzowny dla jej przebiegu. Poszukując notariusza, warto zweryfikować ofertę większych miast, w których z pewnością można odnaleźć mnóstwo alternatyw. Także Poznań cechuje się obecnością profesjonalistów w tych usługach.

Reasumując, zmiany w strukturze danej spółki wchodzą w życie wskutek zawarcia odpowiednio skonstruowanej umowy, której podpisanie zostało poświadczone notarialnie. Po dokonaniu formalności, niezwłocznie należy poinformować pozostałych członków spółki o zrealizowanej transakcji – w wyniku tego nowy członek zostaje wpisany do składu osobowego wspólników.