Przeskocz do treści

Notariusz a poświadczone wzory podpisów

Poświadczenie podpisu, według ustawy, jest potrzebne do spisania takich kwestii jak pełnomocnictwo do określonej prawnej czynności, umowy zbycia przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wszelkich oświadczeń posiadających charakter majątkowy i niemajątkowy. Omawiana czynność nadaje charakter urzędowy naszemu podpisowi, który złożyliśmy na jakimś dokumencie.

Zasady czynności poświadczenia podpisu

Czynności poświadczenia podpisu dokonuje się w kancelarii notarialnej, w obecności notariusza. Notarialne poświadczenie podpisu polega na tym, że rejent na poświadczanym dokumencie zamieszcza wzmiankę o tym, że złożony podpis jest prawdziwy. Tego typu oświadczenie zawiera również datę oraz miejsce jego sporządzenia, oznaczenie notariusza, pieczęć oraz podpis notariusza. Może także, jeżeli klient ma takie życzenie, posiadać godzinę i minutę wykonania poświadczenia.

Notariusz nie jest zobowiązany do badania treści dokumentu. Aczkolwiek powinien tego dokonać, aby zwrócić uwagę na przykład na błędy, które przypadkowo mogła popełnić osoba sporządzająca dokument. Dokument podpisany pozostaje więc w dalszym ciągu dokumentem prywatnym, natomiast urzędowy charakter posiada tylko i wyłącznie sam podpis. To wpływa na to, że dokument wciąż posiada walor autentyczności, nie korzystając z domniemania wiarygodności, co zazwyczaj towarzyszy dokumentom o charakterze urzędowym.

Uwagi końcowe

Poświadczenie podpisu u notariusza kosztuje dziesiątą część maksymalnej stawki, jaka należałaby się w gdyby dokument posiadał formę aktu notarialnego, zaś przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną (jednak kwota opłaty nie może przekroczyć 300 złotych), w przypadku zaś innych pełnomocnictw oraz dokumentów – 20 zł.
W przypadku gdy w najbliższej okolicy nie ma kancelarii notarialnej poświadczać własnoręczność podpisu mogą organy samorządu terytorialnego, a więc wójt (burmistrz lub prezydent miasta) lub też banki (na pismach, które upoważniają odbiór pieniędzy albo też innych przedmiotów). Warto więc wcześniej zorientować się czy w danym okręgu znajduje się notariusz, co jest bardzo łatwe do wykonania np. poprzez wpisanie do przeglądarki frazy „poświadczenie podpisu Poznań”.