Przeskocz do treści

Notariusz a odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku polega na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu praw, które wchodzą w skład spadku. Do tego typu sytuacji może dojść, gdy długi, które wchodzą w skład spadku przewyższają wartość jego majątku. Czynności tej można dokonać po śmierci spadkodawcy, ale nie jest ona równoznaczna ze zrzeczeniem się dziedziczenia.
Odrzucenia spadku może dokonywać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Oświadczenie spadkobiercy

Oświadczenie spadkobiercy w sprawie przyjęcia bądź też odrzucenia spadku należy złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Posiada ono formę aktu notarialnego. Tego typu dokument powinien być złożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia przyjęcia wiadomości przez spadkobiercę o tytule swojego powołania.
Spadkobierca ma dwie opcje do wyboru - albo przyjmie spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, co nazywane jest przyjęciem prostym albo z ograniczeniem odpowiedzialności - tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Ostatnią z opcji jest po prostu odrzucenie spadku.

Dokumenty wymagane u notariusza w sprawie odrzucenia spadku

Jeżeli chodzi o dokumenty wymagane przez notariusza to przede wszystkim należy mu przedstawić swoje dane osobowe oraz akt zgonu osoby zmarłej, której dotyczy odrzucenie spadku albo też prawomocne postanowienie sądu rejonowego o uznaniu za zmarłego. Z kolei jeżeli sprawa dotyczy nieletnich osób konieczne jest przedstawienie postanowienia sądy rejonowego, w którym zawiera się zgoda na odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku po latach

Prawo dopuszcza także sytuacje, w których spadkobierca może odrzucić spadek nawet po kilku latach. Jeżeli na przykład spadkobierca nie złożył żadnego oświadczenia albo przyjął spadek, którego korzystniejsze byłoby odrzucenie może odrzucić spadek o ile oświadczenia wynikały z błędu albo groźby. Wycofanie się ze skutków złego oświadczenia ma termin jednego roku od daty wykrycia błędu oraz również roku od czasu ustania obawy w przypadku groźby. Jeżeli oświadczenie było błędne należy przeanalizować całą sytuację pod względem tego czy gdyby składający je nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia o takiej samej treści. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli w spadku konieczne jest do wykonania przed sądem.

Aby jak najlepiej zorientować się w sytuacji zrzeczenia się spadku warto sięgnąć również do internetu. Po wpisaniu frazy "odrzucenie spadku np. Poznań" otrzymamy wszelkie informacje dotyczące interesującej nas kwestii w danym miejscu.