Przeskocz do treści

Notariusz a poświadczenie dziedziczenia.

Nabycie spadku przez spadkobierców może się odbyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest stwierdzenie przez sąd. Wiąże się to jednak często z długim czasem oczekiwania. Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza kosztuje, ale w większości przypadków może być przeprowadzone od ręki.

Kiedy wystarczy notariusz?

Jak zostało wyżej wspomniane, poświadczenie dziedziczenia przez notariusza jest w wielu przypadkach prostsze niż czekanie na orzeczenie sądu. Takie rozwiązanie wystarczy w przypadku dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Jeśli chodzi o testamenty szczególne, do poświadczenia dziedziczenia uprawniony jest jedynie sąd. Tak samo jest w przypadku wystąpienia sporów między spadkobiercami.

Postępowanie przed notariuszem

Odbywa się w dwóch fazach. Pierwszym jest spisanie protokołu dziedziczenia, drugim sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Przy spisywaniu protokołu obecne muszą być wszystkie osoby, które są zainteresowane w sprawie, to znaczy mogą być spadkobiercami (testamentowymi lub ustawowymi). Protokół składa się między innymi z:

  • oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy;
  • oświadczenia, że spadek nie został już komuś przyznany;
  • oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia;
  • wzmianki o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń;

Po spisaniu protokołu dziedziczenia zostaje przez notariusza sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Zawarte w nim zostają informacje na temat uznanych spadkobierców, tytułu powołania, a także przysługujących im udziałów. W przypadku dziedziczenia ustawowego może również zostać zamieszczony stopień pokrewieństwa.

Kiedy notariusz odmówi sporządzenia aktu?

Istnieje kilka przypadków, w których notariusz musi odmówić sporządzenia aktu poświadczenia spadku. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, w której taki akt został już wcześniej sporządzony, w toku ustaleń okazuje się, że nie zostały zgromadzone wszystkie uprawnione osoby lub na przykład gdy spadek w braku krewnych uprawnionych do dziedziczenia przypada Skarbowi Państwa.

 

Potrzebujesz pomocy w poświadczeniu dziedziczenia spadku? Zajrzyj na: www.notariuszrataje.pl