Przeskocz do treści

Kiedy należy się zachowek?

Bardzo często wydaje się nam, że spisanie testamentu jako ostatniej woli całkowicie załatwia sprawę ewentualnego podziału majątku po śmierci. A jednak, okazuje się, że dodatkowo warto wiedzieć czym jest zachowek i jakie są mechanizmy jego funkcjonowania.

Czym jest zachowek? Kiedy można się o niego starać?

To nic innego jak udział w spadku po osobie zmarłej, który przysługuje małżonkowi, rodzicom spadkobiercy oraz zstępnym. To może być udział w połowie spadku lub dwóch trzecich wartości tego udziału (w przypadku osób małoletnich oraz trwale niezdolnych do pracy). Zachowek w szczególności ma znaczenie, jeśli osoba uprawniona nie otrzymała żadnej darowizny, nic jej nie zapisano lub po prostu nie została powołana do spadku. Taka osoba wówczas ma możliwość wnioskować u spadkobierców o zapłatę zachowku, czyli określonej kwoty pieniężnej. Należy jednak mieć na uwadze, że nie oznacza to prawa roszczenia dopuszczenia do dziedziczenia, jeśli takie nie zostało przewidziane przez osobę zmarłą.

Według interpretacji Sądu Najwyższego, prawo do zachowku obowiązuje bez względu na to, czy istnieje prawomocnie spisany testament czy też nie. Wiele zależy jednak od tego, o ile spadkobierca wzbogacił się na skutek darowizny. Nie bez znaczenia jest także, czy sam jest uprawniony do zachowku, jeżeli tak to w pierwszej kolejności sam sobie finansuje zachowek z otrzymanej darowizny, a dopiero nadwyżkę może przeznaczyć na zapłatę zachowku innym, uprawnionym do tego osobom. Roszczenia do zapłaty zachowku nie są bezterminowe. Osoba do tego uprawniona może wnosić je do pięciu lat od daty otwarcia spadku. Po tym terminie nie ma możliwości dochodzenia swoich praw.

Zachowek ma chronić interesy osób najbliższych dla spadkobiercy

W takim celu też został stworzony. W taki sposób spadkobiercy ustawowi, którzy na przykład zostali pozbawieni praw do dziedziczenia na mocy testamentu mogą dochodzić swoich racji. W wielu kwestiach związanych ze sprawami spadkowymi, testamentowymi lub z zachowkiem możemy zgłosić się po poradę do takiego specjalisty jak notariusz.