Przeskocz do treści

Korzyści ze spisania testamentu.

Testament jest jednostronną czynnością prawną osoby fizycznej, która dysponuje swoim majątkiem na wypadek śmierci. Istnieją trzy formy sporządzania testamentu: testament własnoręczny, allograficzny oraz notarialny. Ten ostatni niesie ze sobą najwięcej korzyści.

Czynniki wpływające na ważność testamentu

Aby testament był ważny, musi zostać sporządzony przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być spisany przez przedstawiciela czy zawierać rozporządzenia kilku spadkodawców. Spadkodawca ma możliwość odwołania zarówno całego testamentu, jak i jego poszczególnych postanowień w każdej chwili. Takie odwołanie następują także, gdy spadkodawca zniszczy testament lub sporządzi nowy.

Dlaczego warto sporządzić testament notarialny?

Pomimo tego, że moc prawna testamentu własnoręcznego, jak i notarialnego jest zasadniczo jednakowa, ten drugi ma znacznie więcej zalet. Przede wszystkim jest rejestrowany, a jego oryginał przechowuje notariusz, a kopię archiwum sądu. W znacznym stopniu ogranicza to więc ryzyko zaginięcia testamentu, co często ma miejsce w przypadku tych sporządzonych własnoręcznie. Dodatkowo testament, który sporządzi notariusz, jest podstawą do prowadzenia postępowania spadkowego – nie ma możliwości podniesienia zarzutu sfałszowania treści, co byłoby możliwe w przypadku własnoręcznie spisanego aktu ostatniej woli. Testament notarialny uniemożliwia także postawienie zarzutu, że spadkodawca działał pod presją innej osoby lub nie był w pełni świadomy tego, co robi. Dzięki skorzystaniu z pomocy notariusza można mieć też pewność, ze dokument zostanie sporządzony w prawidłowy sposób – notariusz będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę i praktykę oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości testatora.

Co powinien zawierać testament notarialny?

W testamencie sporządzonym przy pomocy notariusza powinny znaleźć się dane testatora takie jak imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości. Oprócz tego konieczne jest podanie danych spadkobierców, a w przypadku zapisu windykacyjnego także określenie przedmiotu zapisu.

 

Pomocy w sporządzeniu testamentu szukaj na: www.notariuszrataje.pl