Przeskocz do treści

Co powinna zawierać umowa dożywocia?

Umowa dożywocia nie jest wcale skomplikowanym dokumentem, zanim jednak zdecydujemy się na jego podpisanie koniecznie należy zorientować się w tym, co oznaczają jej zapisy i jakie niesie to ze sobą konsekwencje. Tak, jak i w innych przypadkach tak i w tym - nieznajomość prawa może nam mocno zaszkodzić, a przecież przekazując nieruchomość chcielibyśmy uzyskać satysfakcjonujące nas świadczenia, dzięki którym będziemy mieli zapewnioną spokojną starość.

Przekazanie własności w zamian za możliwość jej dożywotniego użytkowania

Tak naprawdę, umowa dożywocia oznacza porozumienie pomiędzy osobą posiadającą daną nieruchomość, a jej nabywcą, na mocy którego własność zostaje przekazana przez posiadającego w zamian za możliwość dożywotniego korzystania z nieruchomości. Kluczowe jest jednak to, jakie świadczenia zostaną ustalone na rzecz osoby, która daną nieruchomość przekazuje, bo to o nie chodzi w takiej umowie. Osoba przekazująca nieruchomość przede wszystkim pragnie zyskać zabezpieczenie na starość, a więc opiekę, a nawet pochówek. Co więcej, podstawą takiej umowy jest oczywiście to, aby osoba przekazująca taką nieruchomość faktycznie była podmiotem do tego upoważnionym, a więc faktycznie była jej właścicielem.

Kwestia ustalenia świadczeń czyli szczegółowe warunki umowy

Aby taka umowa była pewna i prawnie ustalona, konieczne jest, aby we wszystkim uczestniczył notariusz, gdyż konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, ustalenie warunków umowy, zapłacenie podatku oraz dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Kluczowe w takiej umowie jest ustalenie świadczeń na rzecz osoby, która daną nieruchomość przekazuje. Dlatego też w takiej umowie musi znaleźć się informacja o tym, jaką dokładnie część nieruchomości może użytkować osoba, która ją przekazuje. Dodatkowo należy też uregulować dostęp do wszelkich instalacji sanitarnych, dostęp do łazienki czy też kuchni, a nawet kwestie opieki nad taką osobą w chwili, kiedy taka osoba nie będzie w stanie sama o siebie zadbać. Taka opieka może obejmować leczenie, wyżywienie i zadbanie o podstawowe potrzeby życiowe. W końcu, umowa powinna też określać co dzieje się w sytuacji długotrwałej choroby lub inwalidztwa osoby zamieszkującej nieruchomość, a nawet określać warunki jej pochówku.