Przeskocz do treści

Czy można podważyć umowę dożywocia?.

Czym jest umowa dożywocia i w jakich przypadkach można ją rozwiązać? Umową dożywocia to coraz częściej spotykana umowa, która pozytywnie działa zarówno na jedną, jak i drugą stronę umowy. Czasem jednak zdarzają się problemy, których rozwiązaniem może być jedynie przerwanie umowy.

Czym jest ta umowa?

Jest to umowa między właścicielem nieruchomości a nabywcą. Zazwyczaj między stronami umowy istnieje powiązanie rodzinne i to bardzo bliskie. Właściciel nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę przekazuje nabywcy nieruchomość, a nabywca staje się opiekunem, który ma obowiązek dożywotnio opiekować się dożywotnikiem. Ma to być pełna opieka, tzn. należy dożywotnikowi zapewnić odpowiednie żywienie, miejsce do spędzania czasu, ciepło i odpowiednie leczenie, a także opiekę.

Taką umowę można sporządzić tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego. Notariusz, sporządzając taką umowę, musi ocenić, czy dożywotnik jest w pełni świadomy swoich czynów i czy nie jest to wymuszenie na właścicielu nieruchomości, albo czy nie zachodzą inne nieprawidłowości.

Jak rozwiązać taką umowę?

Rozwiązanie tego typu umowy nie jest wcale takie łatwe. Może ono w większości przypadków nastąpić między dożywotnikiem i zobowiązanym. Z wnioskiem o rozwiązanie umowy do sądu może wystąpić zarówno jedna, jak i druga strona.

Umowa może być rozwiązana:

  1. W przypadku awantur między dożywotnikiem a nabywcą. Czyli, jeśli te dwie strony nie mogą ze sobą współżyć w zgodzie. Należy oczywiście takie sytuacje udowodnić, a więc strona, która chce rozwiązać umowę, powinna mieć na to świadków, a w razie możliwości także notatki sporządzone podczas interwencji policji.
  2. W przypadku rażącego zaniedbania i niedopełnienia obowiązków zobowiązanego. Czyli, gdy zobowiązany nie opiekuje się dożywotnikiem, nie zapewnia mu odpowiednich warunków, nie dba o jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
  3. W przypadku, gdy umowa została podpisana przez nieświadomego tego dożywotnika. Czyli, gdy dożywotnik nie wiedział, jaki dokument podpisuje, miał stwierdzoną chorobę psychiczną, czy też zwyczajnie nie był świadomy podpisywanego zobowiązania.

Są to najpopularniejsze przypadki, w których dochodzi do rozwiązania umowy między dożywotnikiem a zobowiązanym. Jeśli taka umowa zostanie rozwiązana, to nieruchomość z powrotem przechodzi na własność dożywotnika. Oczywiście tylko po prawomocnym wyroku sądu.

Podział majątku, umowa dożywocia - potrzebujesz pomocy?

Sprawdź: notariuszrataje.pl