Przeskocz do treści

Czy spadek się przedawnia?.

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy spadek może ulec przedawnieniu. Okazuje się, że nie, prawo do niego nie ma bowiem związku z żadną czynnością prawną.

Przedawnienie spadku

Spadek nie może ulec przedawnieniu. Wynika to z tego, że objęcie spadku następuje wraz z dniem jego otwarcia, a więc śmierci spadkodawcy. Dokonanie jakichkolwiek czynności prawnych przed sądem czy notariuszem nie ma na to wpływu. Postępowania różnego rodzaju służą jedynie do potwierdzenia nabycia danych praw do spadku i można ich dokonywać nawet po wielu latach. Postępowanie spadkowe prowadzi do rozwiązania ewentualnych niejasności co do kwestii dziedziczenia. Podobnie jest z podziałem spadku, który można przeprowadzić nawet po kilkunastu latach. Oczywiście, o ile nieruchomości nie zostały zasiedziane.

Utrata uprawnień do spadku

Wprawdzie samego spadku nie można stracić wraz z upływem czasu, ale spadkodawca może stracić swoje uprawnienia. Dlatego kluczowe znaczenie ma możliwość uregulowania sposobu przejęcia spadku. Z zasady spadkodawca ma 6 miesięcy, aby złożyć oświadczenie o przyjęciu wprost, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza czy odrzuceniu spadku. Termin ten liczony jest od dnia, w którym dowiedział się on o podstawie dziedziczenia. Jest to dzień otwarcia spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dzień ogłoszenia testamentu w przypadku dziedziczenia testamentowego. Po upływie 6 miesięcy uznaje się, że spadkodawca przyjął spadek wprost. Z zasady, poza niewielkimi wyjątkami, tego zmienić już nie można. Co ciekawe, przedawnia się także uprawnienie do zachowku. W tym przypadku termin przedawnienia to 3 lata.

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie nie oznacza jednak, że dane uprawnienie wygasło. Oznacza jednak, że osoba zobowiązana może skutecznie wnieść zarzut przedawnienia przed sądem i tym samym zwolnić się z obowiązku świadczenia. Warto przy tym pamiętać, że termin przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczyna swój bieg w chwili otwarcia spadku (w sytuacji, jeśli zachowek przysługuje z tytułu darowizn udzielonych jeszcze za życia spadkodawcy) lub w chwili ogłoszenia testamentu (jeśli wynika to z pominięcia w testamencie). Należy o tym oczywiście pamiętać, aby sprawy nie przegapić.

Jeśli nie jesteś pewien jak postąpić ze spadkiem skorzystaj z pomocy doświadczonej Kancelarii Prawnej: www.kpmm.pl