Przeskocz do treści

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając rzetelnego Notariusza?

Osoby niezorientowane w realiach rynku prawnego, a stające przed koniecznością dokonania wyboru kancelarii notarialnej, której powierzone zostaną określone sprawy, zwykle stają przed niemałym dylematem. Choć wewnętrzne pytania i wątpliwości, w sposób naturalny pojawiające się w takich okolicznościach, mogą rozdmuchać tę czynność do rangi problemu, to w praktyce okazuje się, że wybór rzetelnego notariusza wcale nie jest taki trudny.

Na wstępie warto zaznaczyć, że Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, nakłada na przedstawicieli tego zawodu obowiązek przestrzegania podstawowych zasad, którymi są: rzetelność, niezależność, bezstronność oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Warto wiedzieć, że nie jest to jedynie pusty zapis – notariusz, jako osoba zaufania publicznego, mianowana z ramienia Ministra Sprawiedliwości, ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie uchybienia, popełnione w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Sama rzetelność notariusza, nie powinna zatem wzbudzać obaw. Na co zatem warto zwrócić uwagę?

Spotkanie informacyjne to bardzo dobry pomysł

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych specjalistów, przy dokonywaniu wyboru notariusza, warto kierować się opinią zaufanych osób, które miały okazję korzystać z usług danej kancelarii. Taka rekomendacja nie powinna być jednak traktowana jako kryterium wiążące.

Dobrym pomysłem jest umówienie terminu spotkania informacyjnego, przynajmniej w kilku spośród wstępnie wyselekcjonowanych kancelarii. Jest to bardzo istotne, choćby ze względów finansowych. Nie jest bowiem prawdą, że taksa notarialna jest narzucona prawnie. Owszem, obowiązujące przepisy regulują wysokość stawki maksymalnej, jednak nie ma przeciwwskazań prawnych do jej obniżenia (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Podczas rozmowy informacyjnej, notariusz powinien rozwiać wszelkie nasze wątpliwości i jasno przedstawić dostępne w naszej sprawie opcje. Dokonując Wyboru notariusza, warto kierować się własnym przeczuciem i poziomem zaufania, jaki dana osoba u nas wzbudziła.