Przeskocz do treści

Kancelaria notarialna – w jakich przypadkach możemy liczyć na pomoc?.

Jako mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu, notariusz zobowiązany jest do sporządzania właściwych aktów. Definicja ta jest jednak dość ogólna i nie wyczerpuje w pełni zakresu obowiązków, wynikających z pełnienia tego zawodu. Zastanawiasz się, w jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc notariusza? Służymy poradą.

W zgodzie z literą prawa

Na wstępie warto zaznaczyć, że wszyscy notariusze podlegają kontroli rady izby notarialnej, która zobowiązuje ich do skrupulatnego przestrzegania etyki zawodu. Oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane w kancelarii notarialnej, przebiegają w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podobnie jak adwokat, notariusz zobowiązany jest do przestrzegania zasady poufności i zachowania tajemnicy. Możemy zatem mieć pewność, że wszystkie nasze sprawy, które zostaną powierzone kancelarii, będą bezpieczne.

Akty notarialne

W podstawowy zakres obowiązków notariusza, wlicza się sporządzanie aktów notarialnych. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie dokumenty urzędowe, potwierdzające dokonanie określonej czynności prawnej. Mogą one dotyczyć potwierdzenia woli stron, przekazania darowizny, spadku, poświadczenia własnoręczności podpisu czy zgodności kopii, wyciągu lub odpisu z oryginalnym egzemplarzem dokumentu.

Kancelaria notarialna będzie pomocna nie tylko w przypadku konieczności sporządzenia aktów, poświadczeń, wpisów, odpisów czy wyciągu dokumentów. Usługi notariusza mogą okazać się nieocenione także przy zakładaniu spółki.

Przechowywanie dokumentów

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, kancelaria notarialna może zostać upoważniona do przyjęcia na przechowanie ważnych dla nas dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy. W tym przypadku istnieją jednak pewne ograniczenia.

O ile w przyjmowaniu dokumentów na przechowanie, panuje duża swoboda, to tego samego nie można powiedzieć o gotówce czy papierach wartościowych. Kancelaria nie działa bowiem na zasadach instytucji akredytywy bankowej. Przyjmowane środki muszą w tym przypadku wiązać się z inną czynnością, dokonywaną przez notariusza.

 

Sprawdź więcej na: notariuszrataje.pl