Przeskocz do treści

Wolny związek a spadek

Sprawy spadkowe są czasem bardzo skomplikowane. Sytuacja jest w miarę jasna, jeśli dwoje partnerów żyło w związku małżeńskim. Sprawy nieco komplikują się, jeśli do ślubu nie doszło, a dwójka ludzi tworzyła tzw. wolny związek. Jak wygląda kwestia dziedziczenia w takim przypadku?

Spadek a wolny związek

Jeśli chodzi o prawo, jest ono jasne. Automatyczne dziedziczenie dotyczy tylko osób, które przed śmiercią pozostawały w małżeństwie. Osoby żyjące w wolnym związku nie nabywają takiego prawa. Długość wspólnego życia nie ma tu nic do rzeczy - można pozostawać w związku nieformalnym nawet przez pięćdziesiąt lat, a wciąż nie nabierze się automatycznego prawa do dziedziczenia majątku po zmarłym partnerze.

Bardzo ważną kwestią jest podatek od spadku. O ile małżonek, który dziedziczy majątek, wcale nie musi zapłacić tego podatku, o tyle zobowiązany jest do tego partner życiowy, który małżeństwa nie zawarł. Niektórzy mogą sądzić, że to krzywdzące - ale takie jest prawo.

Testament to podstawa

Osoby żyjące w związku nieformalnym muszą napisać testament, jeśli chcą, by ich partner odziedziczył majątek lub jego część. Najlepiej, jeśli będzie to testament notarialnie poświadczony.

Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli w testamencie jeden partner przekazuje drugiemu wszystko, co posiada, niekoniecznie tak będzie. Najbliższa rodzina zmarłego - rodzice, dzieci, wnuki - mają bowiem prawo do zachowku. Jego wysokość wynosi dwie trzecie kwoty, która należałaby się danej osobie z mocy ustawy. Określoną kwotę musi zapłacić wtedy spadkobierca.

Osoby o odmiennej orientacji seksualnej także są traktowane przez prawo spadkowe jako osoby wzajemnie obce, nawet jeśli pozostawały w związku przez całe życie. Nie mają możliwości małżeństwa, dlatego także i dla nich jedynym rozwiązaniem pozostaje spisanie testamentu.

Dziedziczenie przez dzieci

W lepszej sytuacji są dzieci pochodzące ze związków nieformalnych. Nawet jeśli zmarły posiadał dzieci z małżeństwa, to i tak wszyscy będą dziedziczyć równą część majątku. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o dzieci adoptowane - takie potomstwo dziedziczy tak samo, jak biologiczne.

Podsumowując, prawo spadkowe bywa zagmatwane, także dobrze poznać je zawczasu, by później obyło się bez przykrych sytuacji.