Przeskocz do treści

Usługi notarialne a sporządzanie protestów weksli i czeków.

Sporządzaniem protestów weksli i czeków zajmuje się notariusz. Weksel jest rodzajem papieru wartościowego imiennego, a protest weksla aktem publicznym sporządzanym przez notariuszu z powodu nieprzyjęcia weksla czy też odmowy jego zapłaty.

Sporządzanie protestów weksli

Protest sporządzany jest na odwrotnej stronie weksla lub na osobnej karcie, które zostaje połączona z wekslem. Pisanie protestu należy zacząć od brzegu i w zależności od tego, czy protest będzie napisany w całości czy w części na osobnej karcie dodatkowej, karta ta musi być połączona tak, aby nie pozostało wolnego miejsca na odwrotnej stronie weksla. Dodatkowo połączenie karty z wekslem powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową. Połączenie może być także przepisane treścią aktu protestowego. Następnie notariusz wpisuje protest do repetytorium P, które prowadzone jest wyłącznie do protestów.

W przypadku wyrażenia woli zapłacenia przez dłużnika, przeciwko któremu został skierowany protest, obowiązkiem notariusza jest odbiór zapłaty i wystawienie pokwitowania.

Sporządzanie protestów czeków

Czek jest papierosem wartościowym i rodzajem przekazu pieniężnego. Protest czeku jest natomiast aktem publicznym sporządzanym przez notariusza w formie odpowiedniej adnotacji na odwrocie czeku czy na osobnej kartce połączonej z nim, co wymaga z kolei przypieczętowania pieczęcią urzędową lub przepisania połączenia czeku treścią protestu.
Prawo czekowe protestu zawiera nazwisko osoby żądającej protestu oraz osoby przeciw której protest ma być dokonany. Dodatkowo konieczne jest stwierdzenie, że osoba przeciwko której ma być skierowany protest, nie uczyniła zadość wezwaniu do niej skierowanego, oraz oświadczenie czy stwierdzenie, że osoby tej nie zastano lub niemożliwe było odnalezienie lokalu jej przedsiębiorstwa.

Prawo czekowe protestu czeku zawiera także oznaczenie miejsca i dnia, w którym dokonano wezwania lub starano się go dokonać. Dodatkowo konieczne jest oznaczenie ilości i rodzaju przedstawionych egzemplarzy czeków. Notariusz musi protest podpisać, przypieczętować pieczęcią urzędową i oznaczyć protest stosowanym numerem.