Przeskocz do treści

Umowy podpisywane u notariusza – bezpieczeństwo obrotu i transakcji

Wszystkie dokumenty sporządzane u notariusza zyskują moc prawną. Zdecydowana większość zawieranych umów nie wymaga aktu notarialnego, ale istnieją i takie, które nie mogą mieć innej formy.

Umowy wymagające zapisu w formie aktu notarialnego

Przed notariuszem obowiązkowo zawiera się najważniejsze dla obrotu prawnego sprawy i umowy. Dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo transakcji. Notariusz reprezentuje interesy każdej ze stron, przez co żadna z nich nie może być poszkodowana, a do tego czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.

Polskie prawo wyraźnie wskazuje, które umowy bezwzględnie wymagają aktu notarialnego. Przygotowane w innej formie, staja się nieważne. Wśród umów wymagających zawarcia u notariusza są:

 • umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, niezależnie od ich rodzaju (grunty, budynki, lokale),
 • darowizny, których przedmiotem są nieruchomości, niezależnie od ich rodzaju,
 • wszelkie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenia prawa spółdzielczego własnościowego mieszkania we własność,
 • intercyza - małżeńska umowa majątkowa,
 • podział spadku, w przypadku, kiedy w jego skład wchodzi nieruchomość,
 • wszelkie pełnomocnictwa potrzebne dla ważności aktu notarialnego,
 • wszystkie umowy spółek: partnerskiej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i komandytowo-akcyjnej,
 • statut spółki akcyjnej.

Pozostałe umowy mogą być przygotowane w dowolnej formie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zawarcie ich przed notariuszem podnosi ich wartość i jest gwarancją zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Poświadczenie podpisu

Zakres działania notariusza daje mu możliwość poświadczenia autentyczności złożonego przez daną osobę podpisu. Dzięki temu podpis złożony na danym dokumencie może zyskać urzędowy charakter. W celu potwierdzenia tożsamości danej osoby wymagane jest przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu osoby, która składa podpis. Potwierdzenie podpisu przez notariusza nie jest równoznaczne z nadaniem dokumentowi formy aktu notarialnego.

Notarialne poświadczenie podpisu jest wymagane m.in. do podpisania:

 • pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej,
 • umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowy sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym,
 • wzoru podpisu członków spółek i spółdzielni.