Przeskocz do treści

Podważenie spadku..

Spadkodawca może przekazać swój majątek temu, komu chce. Najłatwiej jest to zrobić w postaci testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego. Jednak osoby bliskie nie zawsze zgadzają się z decyzją spadkodawcy i mogą ją podważyć.

Co to jest testament?

Testament sporządza się na wypadek własnej śmierci. Ma on na celu rozdysponowanie majątku spadkodawcy po jego śmierci. Można go sporządzić własnoręcznie lub w formie aktu notarialnego. W drugim przypadku kancelaria notarialna ma obowiązek przetrzymywać testament przez kolejnych 10 lat. Wiążący testament można też sporządzić wyrażając swoją wole w obecności wójta, burmistrza itp., a następnie sporządzić do tego odpowiedni protokół. Warto jednak pamiętać, że każdy z tych testamentów może zostać podważony.

Kiedy można podważyć testament?

Wątpliwość słuszności testamentu jest kwestionowana zazwyczaj podczas postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Podobnie dzieje się w przypadku spraw o przyznanie zachowku, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o niego została wydziedziczona, czyli nie należy się jej prawo do zachowku. Testament może też zostać unieważniony, gdy traktuje o podziale majątku. Odbywa się to podczas sprawy o dział spadku. By podważyć testament należy podnieść zarzut nieważności testamentu w sprawie sądowej. W innym przypadku unieważnienie jest niemożliwe, np. gdy zarzut przedstawimy tylko notariuszowi.

Jakie testamenty można podważyć?

Podważenie testamentu notarialnego jest dosyć trudne. Notariusz musi bowiem zadbać o to, by osoba składająca oświadczenie woli była świadoma i działała bez przymusu. Z zasady taki testament powinien być wiarygodny. Przypadki podważenia testamentu sporządzonego notarialnie zazwyczaj wiążą się z wydaniem opinii biegłych psychiatrów sądowych i zeznań świadków. Podważenie testamentu notarialnego jest także akceptowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. O wiele łatwiej jest podważyć testament pisany własnoręcznie. Wówczas także można wnioskować o uznanie spadkodawcy za niepoczytalnego w momencie spisania testamentu. Z kolei przy ostatnim rodzaju testamentu wnioskuje się o jego unieważnienie na podstawie błędów formalnych. Wynikają one z tego, że urzędnicy są często mniej rozeznani w sprawach sporządzania testamentów niż notariusze.