Przeskocz do treści

Odrzucenie spadku – co oznacza i jak go dokonać

Według polskiego prawa przyjęcie spadku przez wyznaczoną do tego osobę oznacza, iż staje się ona posiadaczem zapisanych dotacji - w tym także wszelkich długów i zobowiązań. W tej sytuacji rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, którego można dokonać u notariusza.

Co oznacza odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku - w odróżnieniu od jego zrzeczenia się - może nastąpić dopiero po śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma na to ściśle określony termin, czyli 6 miesięcy od dnia, w którym doszło do uzyskania wiedzy o podstawie powołania. Według polskiego prawa odrzucenie spadku niesie za sobą określone konsekwencje - w zależności od tego, czy dziedziczenie miało nastąpić na skutek ustawowy czy też testamentowy. W tym pierwszym przypadku odrzucony spadek przypada dzieciom spadkobiercy (o ile je miał w momencie otwarcia spadku) lub pozostałym spadkobiercom ustawowym (w sytuacji gdy spadkobierca nie posiadał zstępnych). Co warte podkreślenia - dzieci spadkobiercy także mogą się zrzec spadku, a jeżeli są niepełnoletnie, to może tego dokonać ich opiekun, za zgodą sądu rodzinnego. Natomiast w przypadku dziedziczenia z testamentu odrzucenie spadku powoduje, iż prawo do jego otrzymania zyskują pozostali spadkobiercy testamentowi (o ile byli powołani), spadkobiercy ustawowi lub osoby, które zostały wskazane jako zastępcze. W przypadku braku jakichkolwiek spadkobierców zapis przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

Jak odrzucić spadek

Pierwszą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest ta dotycząca tego, kto - w świetle obowiązującego prawa - może odrzucić spadek. Otóż czynności tego rodzaju mogą być dokonane przez każdą osobę (w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, to niezbędna jest obecność przedstawiciela ustawowego). Odrzucenia spadku można dokonać na dwa sposoby - w sądzie rejonowym bądź u notariusza. To drugie rozwiązanie jest znacznie szybsze i mniej sformalizowane. Wystarczy umówić się na wizytę w kancelarii notarialnej i dostarczyć odpowiednie dokumenty (dowód osobisty i akt zgonu spadkodawcy). Na ich podstawie notariusz stworzy właściwy akt notarialny, który będzie oficjalnym i urzędowym dokumentem potwierdzającym odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą dziedziczyć wszelkich długów i zobowiązań finansowych. Oprócz tego takie działania umożliwiają przekazanie zapisu innym członkom rodziny, bez konieczności dokonywania działu spadku.