Przeskocz do treści

Notariusz a umowa przedwstępna kupna nieruchomości

Umowa przedwstępna kupna nieruchomości dotyczy wcześniejszego umówienia się między sprzedającym a kupującym, a także ustalenia terminu, ceny i warunków kupna. Jest zawierana, gdy jakieś czynniki utrudniają kupno nieruchomości w trybie natychmiastowym.

Czym jest umowa przedwstępna według definicji

Według kodeksu cywilnego umowa przedwstępna polega na tym, że jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej. Dotyczy przyszłych warunków umowy między sprzedającym a kupującym nieruchomość. Bardzo ważne jest w niej ustalenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej oraz wprowadzenie zadatku, będącego czynnikiem motywującym i dającym pewność, że druga strona nie wycofa się z umowy.

Rola notariusza w sporządzaniu umowy przedwstępnej

Forma umowy przedwstępnej kupna lub sprzedaży nieruchomości może być dowolna. Według polskiego prawa notariusz niekoniecznie musi być obecny przy jej sporządzaniu. W sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej sposób jej wykonania posiada ogromne znaczenie.

Notariusz może pomóc przy zawarciu umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Daje to stronie zainteresowanej umową właściwą uprawnienie do dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej. Akt notarialny może wręcz dać uprawnienie do przymusowego zawarcia umowy właściwej, w przypadku gdy druga strona uchyla się od tego.

W przypadku gdy umowa była zawarta bez obecności notariusza stronie zainteresowanej zawarciem umowy przysługuje jedynie roszczenie o odszkodowanie, a i t o jedynie w przypadku szkody, jaką strona mogła ponieść w związku z tym, że liczyła na umowę przyrzeczoną. Notariusz pełni więc w tej umowie bardzo ważną funkcję. Umowa właściwa sprzedaży lub kupna nieruchomości wymaga już koniecznie aktu notarialnego.