Przeskocz do treści

Notariusz a umowa kupna sprzedaży działki budowlanej..

Głównym wymogiem prawnym, który obowiązuje podczas nabywania dowolnej nieruchomości, jest oczywiście zawarcie specjalnej umowy kupna-sprzedaży u notariusza w formie aktu notarialnego.


Zawarcie aktu notarialnego

Umowy nabycia nowej nieruchomości w każdej innej formie zgodnie z przepisami prawa są nieważne. Aby sporządzić umowę kupna-sprzedaży, musimy znaleźć odpowiadające nam biuro notarialne w miejscowości Poznań i umówić się zarówno z notariuszem, jaki z samym sprzedawcą/nabywcą na spisanie stosownego aktu notarialnego. Pamiętać należy również i o tym, że zawarcie aktu notarialnego może zająć kilka godzin, a w niektórych przypadkach zdarzyć może również się tak, że załatwienie formalności związanych z przeprowadzeniem transakcji, może trwać nawet kilka dni.

O czym należy pamiętać przed zawarciem aktu notarialnego

Przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego, musimy najpierw zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Notariusz do spisania aktu notarialnego potrzebować będzie przede wszystkim dowodu własności działki. Jeżeli interesująca nas działka posiadać będzie założoną księgę wieczystą, to dowodem własności działki będzie oczywiście aktualny odpis księgi wieczystej. Jeżeli właściciel nieruchomości nie posiada takiego odpisu, albo gdy odpis jest starszy niż 3 miesiące i nie mamy czasu, żeby czekać nawet kilka tygodni na wydanie odpisu, to można umówić się z notariuszem, że osobiście sprawdzi on w dniu podpisania aktu notarialnego stan księgi wieczystej.

Co musi zawierać akt notarialny

W akcie notarialnym koniecznie muszą zostać uwzględnione dane dotyczące obu stron umowy, aktualny wypis z 4 działów księgi wieczystej, dokładna cena nieruchomości, termin i sposób zapłaty oraz wytyczenie granic sprzedawanej nieruchomości na podstawie aktualnej ewidencji gruntów i budynków. Notariusz w umowie kupna-sprzedaży powinien zawszeć również wszelkie informacje na temat pobranych opłat i podatkach, które są bezpośrednio związane z przeniesieniem własności nieruchomości, jak i również wszelkie informacje o przeniesieniu praw własności na kupującego.