Przeskocz do treści

Notariusz a sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament.

Wyrażenie ostatniej woli osoby umierającej dotyczącej rozporządzania jej majątkiem po śmierci może zostać spisane w formie aktu notarialnego - który musi zostać zawarty przy określonych zasadach formalnych.

Czym jest testament?

Testament to ostatnia wola zmarłego, w której decyduje on, co ze swojego majątku i komu przekazuje, gdy nastąpi jego śmierć. W przypadku braku testamentu spadek po zmarłym dziedziczy się zgodnie z obowiązującym prawem w linii prostej. Chcąc wykluczyć członka rodziny ze spadku, podzielić go między dzieci inaczej niż po równo, lub dołączyć jako spadkobiercę osobę niespokrewnioną, należy spisać testament. Do jego sporządzenia zgodnie z literą prawa może być przydatny notariusz - do jego zadań należy również przeprowadzenie prawidłowego odczytania testamentu w gronie spadkobierców.

Czy notariusz jest niezbędny?

Nie zawsze są możliwości, czy to czasowe, czy nawet finansowe, by do sporządzenia testamentu wezwany został notariusz Poznań. Od spisanego testamentu pobierana jest bowiem taksa, która może wynosić nawet 10% wartości opisywanego przedmiotu! W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoba umierająca może sporządzić testament ustnie w obecności dwóch świadków, który następnie musi jednak zostać sporządzony na piśmie w ciągu roku. Można również sporządzić testament odręcznie, opatrzyć pieczątką i podpisem. W przypadku testamentu ustnego lub odręcznego istnieje jednak możliwość podważenia testamentu - dlatego najlepiej skorzystać z usług doświadczonego notariusza.

Co daje testament u notariusza?

Zlecając sporządzenie testamentu gwarantujemy swojemu majątkowi bezpieczeństwo. Przede wszystkim - akt notarialny sporządza osoba zaufana i bezstronna - przedstawiciel prawa. Nie zachodzi zatem ryzyko mataczenia w sprawie we własnym interesie ani nakłaniania spadkodawcy do niekorzystnych dla niego zapisów. Akt notarialny jest wówczas bezpieczny i odchodzący członek rodziny ma pewność, że dobrze zabezpieczył swoje interesy, a jego majątek zostanie przekazany w odpowiednie ręce.