Przeskocz do treści

Notariusz a sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego odwołanie testamentu

Odwołanie zapisów sporządzonych w akcie notarialnym jest oczywiście możliwe w bardzo ściśle określonych przypadkach i na szczęście nie jest to procedura skomplikowana. Warto wiedzieć o takiej możliwości.

Kto może odwołać testament?

Osoby majętne lub posiadające nieruchomości powinny za życia, gdy jeszcze są w pełni władz umysłowych, spisać testament, który pozbawi wszystkich krewnych wątpliwości dotyczących podziału spadku. Dobry notariusz pomoże w dopełnieniu formalności i sporządzeniu wiążącego aktu notarialnego - jednak o jego treści stanowi sam spadkodawca. On również może dokonywać zmian w testamencie - jest to czynność mortis causa, czyli nie mająca mocy prawnej dopóki żyje spadkodawca. Za życia może on więc zmieniać testament dowolną ilość razy i w dowolnej konfiguracji bez podawania powodów decyzji.

Kto poza spadkodawcą może odwołać testament?

Tu odpowiedź jest prosta - nikt. Spadkodawca musi napisać testament, zlecić jego napisanie lub wypowiedzieć go w obecności świadków samodzielnie. Nie może tego zrobić nikt w zastępstwie, ani nie może on być poddany manipulacji w kwestii spisania testamentu. Nie inaczej jest z jego odwołaniem i zmianą zapisów - może tego dokonać wyłącznie tester, czyli spadkodawca. Nikt, łącznie ze spadkobiercami wymienionymi w testamencie, nie może zatem podważać ostatniej woli spadkodawcy - na tym właśnie polega moc testamentu - zapewnia ona umierającą osobę, że nawet po jej śmierci jej majątek będzie rozporządzany zgodnie z jej wolą.

Oczywiście istnieje jeszcze możliwość podważania testamentu - jest to jednak sądowy proces, który ciągnie się najczęściej latami i wynika ze sporów w kwestii podziału majątku - na przykład, gdy spadkodawca uczynił spadkobiercą kogoś, kto według rodziny jest tego niegodny. Samo odwołanie testamentu jest jednak w mocy jedynie spadkodawcy. Do uczynienia tego można wykorzystać akt notarialny, lub sporządzić odwołanie samodzielnie - podpisując je i opatrując datą. Korzystniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa jest sporządzanie tego typu dokumentów w formie aktu notarialnego u notariusza.