Przeskocz do treści

Notariusz a poświadczenie zgodności z oryginałem

Istnieje bardzo wiele sytuacji, w których niezbędne jest notarialne poświadczenie podpisu. Polega to na tym, że notariusz potwierdza na dokumencie, że nasz podpis jest oryginalny. Taki podpis jest zazwyczaj składany w obecności notariusza.

Ile kosztuje poświadczenie dokumentu przez notariusza?

Cena za poświadczenie własnoręczności podpisu lub odcisku palca osoby niepotrafiącej pisać jest uregulowana rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości. W przypadku gdy przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną, to stawka za poświadczenie autentyczności powinna wynosić 1/10 stawki jaką trzeba by było zapłacić, gdyby dokument był aktem notarialnym. Natomiast poświadczenie na pełnomocnictwach i innych dokumentach wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 20 zł.

Potwierdzenie zgodności odpisu

Ponadto notariusz może też poświadczyć zgodność odpisu dokumentu (jego kopii, wyciągu itp.) z oryginalna wersją. Jest to bardzo praktyczne i powszechne rozwiązanie. Taka poświadczona kopia może być bowiem użytkowana w taki sam sposób jak oryginał. Nie ma też ograniczeń co do tego ile takich poświadczonych kopii można posiadać. Poświadczenie kopii przebiega bardzo prosto. Dokument jest kserowany przez notariusza, a następnie opieczętowany podpisany przez niego wraz z informacją o jego zgodności z oryginałem. W przypadku takiego poświadczenia opłata też jest ustalona - wynosi ona maksymalnie 6 zł od jednej strony dokumentu.

Inne dokumenty do poświadczenia

Notariusz ma możliwość poświadczenia także innych dokumentów, m.in. czasu okazania dokumentu (wówczas maksymalna taksa notarialna to podobnie jak w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem 6 zł za każdą ze stron), pozostawania przy życiu wydawanego w celu otrzymania emerytury, renty lub też innych świadczeń, które wynikają z ubezpieczenia społecznego. Jeśli poświadczenie jest właśnie na potrzeby ubezpieczeń społecznych jego koszt wynosi 5 zł, a jeśli w innym celu - 30 zł. Ponadto notariusz może dokonać pozostawania osoby w określonym miejscu, koszt takiego poświadczenie również wynosi 30 zł.

Podsumowując notariusz może ułatwić wiele czynności prawnych wydając poświadczenia. Dzięki nim potwierdzimy m.in. autentyczność kopii lub naszego podpisu na dokumencie.