Przeskocz do treści

Notariusz a poświadczenie daty okazania dokumentu

Dokument z notarialnie poświadczoną datą to swego rodzaju potwierdzenie, że dana czynność prawna została dokonana w określonym czasie. Chodzi tutaj o formę pisemną z datą pewną. Jak można więc otrzymać datę pewną na dokumencie?

Gdy konieczne jest poświadczenie daty okazania dokumentu

Poświadczenie daty okazania dokumentu jest usługą, którą świadczy notariusz na życzenie klienta. Tego typu dokumentów wymaga się przy wykonywaniu niektórych czynności prawnych, gdyż potwierdzają one, że dana czynność prawna miała miejsce w określonym czasie. Notariusz może poświadczyć dokładną godzinę i minutę okazania dokumentu. Dokument ten może okazać dowolna osoba, nawet jeśli jej on nie dotyczy. W treści poświadczenia zostają zamieszczone imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, która okazała dokument. Dzięki umieszczeniu klauzuli w dokumencie przez notariusza, zostaje on automatycznie przekształcony z formy pisemnej zwykłej na pisemną z datą pewną, która jest zastrzeżona w niektórych przepisach. Należy pamiętać o tym, że podczas dokonywania czynności notarialnej poświadczania daty okazania dokumentu, notariusz nie poświadcza własnoręczności złożonych na nim podpisów. Jeśli chodzi o taksę związaną z oświadczeniem daty okazania dokumentu, to jej wysokość wynosi 6 zł + 23% VAT za każdą stronę okazanego dokumentu.

Jak otrzymać przez czynność datę pewną?

Datę pewną stosuje się do ważności umów typu ustanowienie zastawu, zastrzeżenie własności czy też przy zbyciu rzeczy najętej. Należy pamiętać o tym, że czynność bez zachowania formy daty pewnej, jest nieważna. Udanie się do kancelarii notarialnej nie jest jedyną możliwością otrzymania przez czynności daty pewnej. Datę pewną można uzyskać także przez umieszczenie na dokumencie obejmującym czynność stosownej wzmianki przez organ państwowy czy organ jednostki samorządu terytorialnego. Datę pewną mają także czynności bankowe i te związane z zabezpieczeniem wierzytelności. Wówczas bierze się pod uwagę chociażby daty zawarte w księgach rachunków bankowych.