Przeskocz do treści

Kompetencje notariusza, a jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Rejent, nazywany współcześnie notariuszem pełni funkcję wysoce odpowiedzialną i istotną z punktu widzenia realizacji przepisów prawnych – wobec tego wymagane są od niego specjalistyczne kompetencje.

Ścieżka zawodowa notariusza – jak kształci się profesjonalista?

Notariusz to poważna funkcja, o charakterze reprezentacyjnym wobec obowiązującego prawa. Wobec tego wypełniać może ją jedynie osoba o określonych kompetencjach, nabywanych w drodze edukacji. Profesjonalny notariusz dostępny jest w wielu kancelariach, obecnych w każdym niemal mieście – również Poznań posiada bogatą bazę usług notarialnych, spośród której możliwy jest optymalny wybór.

Notariusz musi spełniać kilka warunków, uprawniających go do realizacji powierzonych mu zadań - z pewnością powinien posiadać zdolność do czynności prawnych, cechować się poważanym charakterem oraz odbyć stosowną drogę kształcenia w wybranym kierunku. Niezbędne okazują się studia prawnicze, jak również aplikacja notarialna i egzamin na notariusza. Kandydaci do pełnienia tej funkcji powinni ukończyć dwudziesty szósty rok życia.

Po złożeniu egzaminu notarialnego, kandydat może zdobyć doświadczenie, realizując zadania zastępcy notariusza w wybranej kancelarii lub starać się o powołanie na stanowisko samodzielnego rejenta.

Rola doświadczenia zawodowego w kompetencjach notarialnych

Bez wątpienia funkcja notariusza wymaga ogromnej wiedzy, dotyczącej przepisów prawnych oraz aktualnie obowiązujących ustaw – w związku z tym, notariusz powinien bezustannie dbać o samorozwój zawodowy, nabywając nową i aktualizując już posiadaną wiedzę. W skuteczności i wydajności pracy notariusza duże znaczenie ma jego doświadczenie zawodowe. Wydaje się, że korzystniejszą alternatywą dla nowo wyedukowanych rejentów będzie dokształcanie i nabywanie doświadczenia przy boku bardziej zaawansowanych w tej branży specjalistów.

Bogate doświadczenie zawodowe, udział w rozmaitych sprawach i procesach notarialnych sprzyjają kształtowaniu kompetencji specjalistycznych w tym zawodzie – notariusz powinien więc dążyć do nieustającego rozbudowywania zaplecza własnych doświadczeń.