Przeskocz do treści

Jak wygląda zrzeczenie się spadku i o czym należy pamiętać

Przyjęcie spadku po zmarłej osobie nie jest obowiązkiem. Od samych spadkobierców zależy zawsze decyzja, czy zgodzą się oni na dziedziczenie majątku po zmarłym, czy też wolą odrzucić spadek. Spadkobiercy na podjecie decyzji mają 6 miesięcy od momentu śmierci bliskiej osoby. Zrzeczenie się spadku występuje najczęściej wtedy, kiedy to wartość majątku zmarłego znacząco obniżają długi.

Jak wygląda zrzeszenie się spadku

Osoby, które dowiadują się o dziedziczeniu spadku po zmarłej osobie, mają trzy wyjścia do wyboru. Pierwsze z nich to udzielenie zgody na przyjęcie całego spadku z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi. Należy pamiętać o tym, że to rozwiązanie przysługuje nam automatycznie i nie ma potrzeby składania żadnego oświadczenia. Drugie rozwiązanie to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy wyłącznie za spadek do wysokości wartości otrzymanych aktywów. Ostatnie rozwiązanie, jak łatwo się domyśleć to całkowita rezygnacja z należnego spadku. Rezygnacja ta dotyczy zarówno wszelkich dóbr, jak i zobowiązań finansowych osoby zmarłej. Wybierając trzecie rozwiązanie spadkobierca musi złożyć specjalne oświadczenie o odrzuceniu spadku. W miejscowości Poznań jest wielu doświadczonych notariuszy, którzy pomogą nam sporządzić odpowiedni akt notarialny.

W jaki sposób odrzucić spadek - o czym należy pamiętać

Spadkobiercy mogą odrzucić spadek przez notariusza, albo w sądzie rejonowym. Jeżeli w grę wchodzi notariusz, to przygotować należy oczywiście specjalny akt notarialny. W dzisiejszych czasach dopuszcza się zarówno formę pisemną, która wymaga poświadczenia urzędowym podpisem, jak i również formę ustną. Pamiętać należy jednak o tym, że ze złożonego oświadczenia spadkobiercy nie będą mogli się już wycofać, chyba że jest ono wynikiem błędu lub groźby.

Zgodnie z prawem wniosek o odrzucenie spadku może złożyć każdy, nawet osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Wniosek ten może okazać się bardzo przydatny zwłaszcza przy licznych długach, albo niewielkiej wartości majątku. Zrzeczenie się spadku, to również doskonałe rozwiązanie w sytuacji. jak ktoś chce bez potrzeby przeprowadzania działu spadku, przekazać udział spadkowy innym członkom rodziny.