Przeskocz do treści

Ile kosztuje spadek?

Przyjęcie spadku wiąże się z wieloma opłatami, zarówno w przypadku czynności podejmowanych w sądzie, jak i u notariusza. Niejednokrotnie także przyjęcie spadku może nieść za sobą także konieczność zapłacenia podatku. Z jakimi kosztami należy się liczyć i ile mogą one wynieść?

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe wysokości 50 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie spadku, a więc potwierdzenie praw do spadku przez osoby dziedziczące w celu swobodnego dysponowania odziedziczonym majątkiem. Taka sama opłata pobierana jest od wniosku o zabezpieczenie spadku, o które wystąpić spadkobiercy w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie, że spadek zostanie naruszony poprzez czynności prawne takie jak sprzedaż, a także przez zniszczenie czy przywłaszczenie.

Opłaty notarialne

W przypadku notariusza opłaty mogą różnić się od siebie w zależności od kancelarii. Istnieją jednak maksymalne stawki za określone usługi. Sporządzenie testamentu to koszt 50 zł, natomiast już testament z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem uprawnionego prawa do zachowku wyniesie maksymalnie 150 zł. Opłata za testament z zapisem windykacyjnym nie wyniesie więcej niż 200 zł, a odwołanie testamentu – 30 zł. Inne maksymalne stawki to stawka za akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł, a także sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym czy sporządzenie protokołu dziedziczenia – w obu tych przypadkach maksymalna stawka to 100 zł. Stawki te nie uwzględniają jednak VAT wynoszącego 23 %, który jest dodatkowo doliczany. Notariusz pobiera także opłaty za odpisy wydawane stronom i przesyłane obowiązkowo do różnych instytucji.

Podatki od spadku

Koszty związane z dziedziczeniem obejmują także podatki do spadku. Po potwierdzeniu prawa do spadku, należy poinformować o tym właściwy urząd skarbowy. Z podatku od spadku i darowizn zwolnione są osoby najbliższe, a więc małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Dla każdej grupy określona jest także kwota wolna od podatku, do wysokości której nie jest wymagane zgłoszenie podatkowe. U pierwszej grupy będzie to 9637 zł, w drugiej grupie 7276 zł, a w trzeciej – 4902 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty konieczne jest zgłoszenie tego faktu urzędowi skarbowemu i wypełnienie odpowiedniego formularza. Na tej podstawie urząd sam wyliczy należny podatek według obowiązującej skali.