Przeskocz do treści

Prawo o notariacie reguluje prawa i obowiązki notariuszy, w tym również kwestie odpowiedzialności ponoszonej w związku z wykonywaniem zawodu. Według przepisów tej ustawy notariusz za wyrządzoną szkodę przy wykonywaniu czynności notarialnych ponosi odpowiedzialność na zasadach regulowanych w Kodeksie cywilnym.

Czytaj dalej... "Odpowiedzialność cywilna notariusza"

Dziedziczenie spadku po rodzicach może wiązać się nie tylko z otrzymaniem pieniędzy czy nieruchomości, ale także obciążyć spadkodawcę zobowiązaniami, jeśli rodzice mieli nieuregulowane zobowiązania. Warto wiec wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed długami.

Czytaj dalej... "Dziedziczenie długów rodziców. Jak się zabezpieczyć?"